Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żaganiu

Z-ca Dowódcy Jednostki
st. kpt. mgr Jeremiusz Kaniuk
tel. 68/ 368-13-48
jeremiusz.kaniuk@straz.zagan.pl